Värmesystem

Behöver du ett nytt uppvärmningssystem för fastigheten? Har det gamla tjänat ut? Eller blivit för dyrt?
Vi installerar alla typer av vattenbaserade värmesystem, t ex

  • Värmepumpsystem som är baserat på bergvärme, jordvärme eller luft/vatten- värmeväxlare. även värmepumpslösningar med tex vedeldning kombinerat med luftvattenvärmepump.
  • Uppvärmning med biobränsle som ved eller pellets.  Uppvärmning med fjärrvärme eller el. Vi utför hela fjärrvärmeinstallationen, från dragning av distributörens kulvert fram till och med värmeväxlarenheten i fastighetens undercentral.
  • Vi är också experter på gamla värmesystem i villor.
  • Även dragning av isolerad plaströrskulvert med både tappvarmvatten och värme i samma kulverthölje till tex mellan pannrummet i garaget och villan går att lösa på smidiga sätt.

 

 


Du kan själv välja utrustning – värmepumpar, fastbränslepannor, pelletspannor eller solfångarsystem – bland de flesta förekommande fabrikaten. Om du vill ställer vi självklart upp med erfarenhet och råd så att du får den utrustning som är allra bäst för ditt behov.


Utvecklad av Open IT