Värmepumpsinstallationer

Du kan anlita oss för att genomföra alla steg i att installera värmepump/värmeväxlare till t ex villa, offentliga byggnader etc. Vi kan även hjälpa industrier att återvinna spillvärme. Så här:

     1.Lönsamhetskalkyl
     2.Offert
     3.Projektering
     4.Genomförande

  • a.Borrning/nedgrävning etc (bergvärme, mark- eller sjövärme (vi har t ex installerat återvinningsvärme i reningsverksbassänger) alternativt luftvärme
  • b.Installation av värmepumpen
  • c.Sammankoppling och driftsättning

5.justering, Intrimning, uppföljning och dokumentation

Naturligtvis kan du själv sköta inköpen. Men om du vill kan vi också stå för leveransen. Då kan du välja ur sortimentet från några av världens mest välkända kvalitetsmärken t ex Viessmann och Bosch. Om du handlar genom oss blir det tydligare med vem som står för garanti- och ansvarsåtaganden.

Har ni en värmepump som ej fungerar tillfredställande? eller kanske rentav är felinstallerad? Hör av er till oss så löser vi era problem så som det skall vara. Med andra ord fackmannamässigt!Utvecklad av Open IT