Människorna du möter

Här kan du bekanta dig en smula med några av oss anställda på Lekebergs Rör AB

Per Eriksson             vVD arbetsledare,konstruktör,
Peter Eriksson          VD, arbetsledare, montör
Lennart Grönkvist      Montör

Johan Eriksson  montör


Jenny Olsson          Ekonomiansvarig


Utvecklad av Open IT