Kvalitet och Miljö

Kvalitet
Lekebergs Rör AB ett företag där all personal har hög kunskapsnivå och god erfarenhet samt att vi arbetar mot uppställda mål, där hög kvalitet på slutprodukten har högsta prioritet.
Vi vill att våra kunder skall uppfatta oss för goda relationer. Vi upprättar projektanpassade  kvalitetsplaner för varje projekt och åtagande.

Vi är certifierade för svetsning med tillhörande svetsarprövning EN 287-1:2004.

Vi är auktoriserad enligt säkervatten och medlem i VVS-installatörerna.
Vi är certifierade enligt Incerts högsta kategori 1 och är kvalificerade för alla typer av kyljobb.


Miljö
Vi utgår från kundens krav på miljö, avseende vatten, värme, luft, ljud, sundhet och trivsel.
Vi ska följa forskning och utveckling inom miljöområdet, för att öka vårt kunnande.
Vi ska undvika användning och spridning av långlivade och naturfrämmande produkter.
Vi tillämpar källsortering av restprodukter och utnyttjar de produkter och varor som har återvunnits.
Vi planerar våra projekt så att de naturliga kretsloppens utrymme och mångfald främjas.
Vi samarbetar med miljökunniga leverantörer, underentreprenörer och konsulter.
Vi använder uteslutande miljödeklarerade produkter och bedömmer dessa ur hälso- och miljösynpunkt.
Denna miljöpolicy skall uppdateras en gång per år.Utvecklad av Open IT