Industrisvetsning

Vi utför svetsningsarbeten som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 3834: Kvalitetskrav för svetsning, med tillhörande svetsarprövning EN 287-1:2004. Givetvis svetsar vi såväl i svart som i rostfritt stål.

Förutom vid installationer av t ex värmepumpsanläggningar eller fjärrvärmeanslutningar kan du anlita oss för svetsning inom produktionsanläggningar, oftast inom processindustrin, när det gäller dragningar för t ex

  • Hetvatten
  • Ånga
  • Hetolja


Till exempel i anslutning till panncentraler, pressar eller kokare. Vi kan även reparera (tryck-) tankar, om det behövs.
Utvecklad av Open IT