Affärsidé & Historik

Affärsidé
Lekebergs Rör AB utför värme,sanitet samt kyljobb i byggnader och anläggningar inom ca 10 mils radie från Fjugesta, med ambitionen att maximera nyttan för kunden.

Historik
Lekebergs Rör AB är familjeföretaget som drivs i tredje och fjärde generationen av Per och Peter Eriksson.
Grunden till företaget – Elis Erikssons Smidesverkstad och Hovslageri – lades runt 1930 av Peters farfars far Elis Eriksson (Via-smén) som var bysmeden i Hackvads Via – en by mellan Kumla och Fjugesta. Efter andra världskriget tog Peters farfar Gunnar över företaget, som då hette Eriksson & Son Rörfirma, och började då jobba allt mer med rör.

1968 fick bolaget sitt nuvarande namn: Lekebergs Rör AB.
Gunnars son Per tog över företaget 1978. Det driver han idag ihop med sonen Peter som tog över bolaget 2009


Utvecklad av Open IT