Fjärrvärmeanslutningar

Uppdrag från fjärrvärmeleverantör, t ex Vattenfall eller Eon
Våra uppdrag sträcker sig från att göra installationer i produktionsanläggningen, bygga kulvertnätet samt dra fram anslutningsledningar från huvudkulvert till de två första kranarna innanför husväggen.

Uppdrag från fastighetsägare
Vi installerar varmvattenväxlare för uppvärmning och för det varmvatten som fastigheten behöver. Normalt är installationen klar inom en dag. Men om vi skulle behöva fortsätta nästa dag ser vi alltid till att varmvatten finns att tillgå över natten.

Naturligtvis kan du själv sköta inköp av värmeväxlare. Men om du vill kan vi också stå för leveransen. Vi arbetar med ett av världens mest välkända kvalitetsmärken, Alfa Laval (som i själva verket också är underleverantör till många av de mest kända och annonserade varumärkena). Om du handlar genom oss blir det tydligare med vem som står för garanti- och ansvarsåtaganden.

Utvecklad av Open IT