Energibesiktning

Vi energibesiktar fastigheter i Örebro,Kumla, Lekeberg/Fjugesta, Hallsberg ja istorsett hela örebro län.  Lekebergs rör upprättar en energibesikning när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs, vid uthyrning eller överlåts. Och du får reda på hur bra ditt hus är på att hushålla med energi och vad du kan göra för att förbättra det.

 

En energibesiktning består av tre delar; besiktning, diagnos och åtgärdsförslag.

 

Vilka fastigheter kan vi besikta?

 

  • Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätt
  • Villor, när de byter ägare
  • Andra byggnader som hyrs ut 
    D v s hyres- eller bostadsrätter, inklusive kontor, butiker, hotell, en- eller tvåbostadshus
  • Specialbyggnader över 1.000 kvm, t ex simhallar, skolor, vårdbyggnader och biografer.

Vill du ha hjälp med en energibesiktning i Kumla, Hallsberg eller i området runt Fjugesta/Lekeberg, ring Lekebergs Rör!


Utvecklad av Open IT